| Monday, 27 June , 2022
تغییر کاربری اراضی کشاورزی برای اجرای نهضت ملی مسکن ممنوع شد 19 فروردین 1401
با تصویب شورای عالی شهرسازی؛

تغییر کاربری اراضی کشاورزی برای اجرای نهضت ملی مسکن ممنوع شد

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مصوبه این شورا در خصوص «الزامات شهرسازی مربوط به تأمین اراضی مورد نیاز قانون جهش تولید مسکن» را به استانداران کلیه استان‌ها ابلاغ کرد.