| Monday, 27 June , 2022
نرخ تورم بعد از یک سال به زیر ۴۰ درصد رسید 03 اردیبهشت 1401
مرکز آمار ایران؛

نرخ تورم بعد از یک سال به زیر ۴۰ درصد رسید

نرخ تورم سالانه فروردین ماه ١۴٠١ برای خانوارهای کشور به ٣٩.٢ درصد رسیده است. آخرین بار که نرخ تورم زیر ۴۰ درصد بود مربوط به فروردین ۱۴۰۰ با عدد ۳۸.۹ درصد می شود.