احکام نیروهای قراردادی شهرداری بر اساس قانون کار صادر می‌شود
احکام نیروهای قراردادی شهرداری بر اساس قانون کار صادر می‌شود
سخنگوی شهرداری تهران از دستور شهردار تهران برای صدور احکام نیروهای قراردادی شهرداری تهران بر اساس قانون کار خبر داد.

به گزارش تابنوس، عبدالمطهر محمدخانی در صفحه شخصی خود در توئیتر از دستور شهردار تهران برای صدور احکام نیروهای قراردادی شهرداری تهران خبر داد و نوشت: شهردار تهران دستور صدور احکام نیروهای قراردادی شهرداری تهران بر اساس قانون کار را صادر کرد. با این حساب، افزایش حقوق همکاران طبق ضرایب مصوب شورای عالی کار اعمال و از همین ماه اجرایی خواهد شد.