۲۶ میلیون و ۲۵۲ هزار ایرانی ۳ دوز واکسن کرونا تزریق کرده‌اند
۲۶ میلیون و ۲۵۲ هزار ایرانی ۳ دوز واکسن کرونا تزریق کرده‌اند
بنابر اعلام وزارت بهداشت، تاکنون ۲۶ میلیون و ۲۵۲ هزار نفر در کشور موفق شده اند ۳ دوز واکسن کرونا تزریق کنند.

به گزارش تابنوس، تا کنون ۶۳ میلیون و ۹۳۵ هزار و ۸۲ نفر دوز اول، ۵۶ میلیون و ۹۰۶ هزار و ۱۹۱ نفر دوز دوم و ۲۶ میلیون و ۲۵۲ هزار و ۸ نفر، دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند.

مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۱۴۷ میلیون و ۹۳ هزار و ۲۸۱ دوز رسید.

در شبانه روز گذشته ۲۸ هزار و ۳۸۴ دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.