از گزینه ریاست کلی بیمه مرکزی چه خبر؟
از گزینه ریاست کلی بیمه مرکزی چه خبر؟
عضو شورای عالی بیمه افزود امیداوام بتوانم در صورت انتخاب برای صنعت بیمه کشور مفید به فایده بوده و در جهت اهداف عالیه دولت مردمی آیت الله رئیسی گام های موثری بردارم .

به گزارش تابنوس محمدرضا خوش کیش، عضو شورای عالی بیمه در تماس تلفنی خبرنگار اقتصادی تابنوس با ایشان اعلام نمودند که برای پذیرش سمت ریاست کلی بیمه مرکزی با وی صحبت شده است.

وی، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی تابنوس، در واکنش به اینکه نام وی به عنوان یکی ازگزینه های ریاست کلی بیمه مرکزی در برخی رسانه ها آورده شده است، گفت:” بله، صحبت شده است و بنده نیز برنامه های خود را بر حسب فرصت اعطا شده تقدیم مقام محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی نموده ام ، تا به تشخیص مقام محترم وزارت با انتصاب به این سمت ،بتوانم برای صنعت بیمه کشور مفید به فایده بوده و در جهت اهداف عالیه دولت مردمی آیت الله رئیسی گام های موثری بردارم .