مجمع جهانی اقتصاد: امیدی به بهبود سریع اقتصاد جهان نیست
مجمع جهانی اقتصاد: امیدی به بهبود سریع اقتصاد جهان نیست
مجمع جهانی اقتصاد (WEF) در تازه ترین گزارش خود نوشت: امید چندانی به بهبود سریع اقتصاد جهان نیست و مقامات و رهبران تجاری به تغییرات آب و هوایی و افزایش تنش های اجتماعی در کنار همه گیری کرونا به عنوان بزرگترین تهدیدهای جهان اشاره می کنند.

به گزارش تابنوس، شبکه خبری بلومبرگ با استناد به گزارش روز سه شنبه مجمع جهانی اقتصاد درباره «تهدیدهای جهانی در سال ۲۰۲۲» نوشت: از هر شش نفر از مقام های دولتی، جامعه مدنی و سران تجاری تنها یک نفر چشم انداز خوشبینانه ای را درباره بهبود وضعیت اقتصاد جهان در آینده ارائه داد و از هر ۱۰ نفر از آنها تنها یک نفر فکر می کند که توسعه اقتصادی با سرعت پیش خواهد رفت.

بر اساس این گزارش، نگرانی ها درباره وخامت اوضاع آب و هوایی در بین مهم ترین دغدغه های جهانی در پنج تا ۱۰ سال آینده بوده است.

این گزارش نشان داد نگرانی های کوتاه مدت شامل شکاف های بهداشتی و اجتماعی ناشی از کووید-۱۹ است و مسائل اقتصادی و بدهی ها جزو خطرات میان مدت هستند و کارشناسان می گویند بهبود وضعیت اقتصادی جهان می تواند غیر یکنواخت باشد.

این گزارش همچنین نشان داد که همه گیری کرونا درک ما را از این که کدامیک از خطرات ممکن است در دهه آینده محقق شوند تغییر داده است و نگرانی های آب و هوایی و اجتماعی جای خود را به نگرانی ها درباره کلاه برداری های سایبری و اطلاعاتی داده است.

پیتر گیگر رئیس بخش خطر گروه بیمه زوریخ درباره یادداشتی که مجمع جهانی اقتصادی به همراه گزارش خود منتشر کرده نوشت: شکست در اقدام درباره تغییرات اب و هوایی می تواند تولید ناخالص جهانی را به اندازه یک ششم کاهش دهد. تعهداتی که در اجلاس آب و هوایی COP۲۶ مطرح شد برای دستیابی به پایین نگهداشتن دمای زمین به زیر ۱.۵ درصد کافی نبوده است.

  • منبع خبر : ایرنا